Register

(Will be used as user name)

Prezentace webové stránky společnosti Tungaloy Czech

Vítejte na stránkách společnosti Tungaloy Czech . Děkujeme za váš zájem o produkty Tungaloy . Tyto stránky vám budou poskytnuty v souladu s níže uvedenými podmínkami použití, které budou představovat právně závaznou dohodu mezi vámi a společností Tungaloy v případě přijetí těchto podmínek použití. Přístup na tyto stránky je povolen s výhradou přijetí všech níže uvedených ustanovení. Můžeme kdykoli a bez předchozího upozornění doplnit, aktualizovat nebo změnit jiným způsobem všechny nebo všechny podmínky použití, podmínky a / nebo ustanovení obsažené v této stránce. Pravidelně kontrolujte obsah těchto podmínek, abyste si ověřili případné změny. Pokračování v používání tohoto webu nebo jeho části v důsledku jakékoliv změny Podmínek použití představuje přijetí těchto Podmínek a jejich změn. Každá změna se stává automaticky platnou a spustitelnou, jakmile se objeví na webu. Pokud neexistuje kolize zákonů, mají tyto podmínky použití přednost před podmínkami prodeje. V případě samostatné platné a samostatné písemné dohody s Tungaloyem žádné z těchto podmínek použití neplatí pro jakékoli ustanovení této smlouvy. Žádná změna, doplnění, změna, zrušení nebo změna současných podmínek použití nemůže vyplývat z chování jedné ze stran. Tyto podmínky použití nebudou změněny ani upraveny bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tungaloy. Jakýkoli nesouhlas s jakoukoli z těchto ustanovení a podmínek vyžaduje, aby tyto webové stránky bez jakéhokoli použití.

Popis údržby a používání webových stránek

Naše stránky poskytují svým uživatelům snadný přístup k našim produktům, jejichž cílem je umožnit objednávání jakéhokoli produktu, na který se odkazuje, je aktuálně aktualizován, ale také umožnit získání aktualizovaných informací o našich produktech, a to vše podléhá podmínkám (dále jen "Služby").

Za účelem využívání služeb je povinné poskytovat osobní údaje podle požadavků ve formuláři na domovské stránce.

Autorská práva, ochranné známky a majetková práva

Informace obsažené na těchto stránkách nebo na které se odkazuje, včetně patentů, ochranných známek, registrovaných ochranných známek, autorských práv, log, značek, plánů, obrázků, diagramů, jmen, materiálů obsahu, programů, databází, zdrojů, odkazů, popisů internetových zdrojů a všech dalších dokumentů nebo informací, které mohou být předmětem vlastnických práv a / nebo duševního vlastnictví, zůstávají jediným a absolutním majetkem ‚Tungaloy.

Není-li uvedeno jinak, písemné povolení od nás, žádná část těchto informací nelze duplikovat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, který se používá k vytváření odvozených děl, doplněné nebo použity k žádnému jinému účelu, zcela nebo částečně, aniž by předchozí písemný souhlas společnosti Tungaloy s.r.o. Bez odchylky od výše uvedených skutečností nemůže být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tungaloy použito jména, patenty a ochranné známky společnosti Tungaloy, bez ohledu na to, zda jsou registrované či nikoli. V žádném případě nesmějí být tyto prvky používány žádným způsobem, který by mohl být nesprávně vykládán nebo způsobovat zmatek.

Za žádných okolností nebude uživateli této stránky udělen žádný patent, právo, zájem nebo oprávnění, nákup jakéhokoli produktu neznamená žádné takové právo.

Každé porušení těchto ustanovení je zákonem výslovně zakázáno a může vést k správním a trestním pokutám. Pachatelé budou stíháni a budou vystaveni všem trestům stanoveným zákonem.

Tento dokument se vztahuje na všechny stránky, které jsou nebo mohou být zahrnuty nebo propojeny s webovými stránkami společnosti Tungaloy, bez ohledu na to, zda mohou být tyto stránky označeny poznámkami o autorských právech, oznámení o ochranných známkách ™ nebo registrovaným patentovým oznámením ®. Obdržení této stránky HTML nebo jakékoli jiné stránky s odkazem na tuto stránku bude považováno za bezvýhradné přijetí těchto podmínek.

hypertextové odkazy

Naše stránky mohou poskytovat odkazy na jiné webové stránky. V rozsahu, v němž nemůžeme být zodpovědní a nemáme kontrolu nad těmito dalšími stránkami, včetně jejich obsahu, uživatel uznává, že Icar nemůže být odpovědný za tyto další stránky, včetně, ale bez omezení, jejich dostupnosti, obsahu, služeb, reklamy a prezentovaných produktů a jejich prezentace. Uživatel si také bere na vědomí, že nemůžeme nést odpovědnost, přímo nebo nepřímo, za jakékoli škody a / nebo ztráty, finanční nebo jinak způsobil, nebo prohlašoval, že je způsobena použitím takového obsahu, zboží či služeb dostupných na těchto stránkách.

Uživatel dále bere na vědomí, že společnost Tungaloy nemůže nést odpovědnost za přesnost, zákonnost, slušnost, autorská práva, shodu a dostupnost jakékoli položky uvedené nebo zmíněné v těchto jiných stránkách nebo jakýkoli jiný prvek stránky. obsahu uvedených míst. Podpora těchto odkazů neznamená podporu společnosti Tungaloy nebo jiné formy sdružení s provozovateli těchto stránek.

Bez odchylky od výše uvedeného se uživatel zavazuje, že nebude vytvářet přímé ani nepřímé odkazy na naše stránky bez předchozího písemného souhlasu.

Přesnost a přístup

Veškeré informace, včetně, ale nikoli výlučně, údajů, ilustrací, specifikací a názvů obsažených na tomto webu, jsou pravidelně aktualizovány a upravovány na základě našich nejnovějších poznatků a publikací. Přestože pečlivě a neustále kontrolujeme přesnost těchto stránek, NEDODRŽŇUJEME za žádných okolností přesnost, dostupnost a přístup ke všem službám a informacím obsaženým na našich stránkách a nebo na jedné ze stránek stránky. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za opomenutí nebo možné chyby a nemůžeme kdykoli zajistit dostupnost služby. Nemůžeme zaručit, že každá specifikace obsažená v informacích na našich stránkách je kdykoli nebo bude přesná, přesná, správná a úplná, ani nemůžeme zaručit absolutní spolehlivost informací obsažených na těchto stránkách. Použití tohoto místa je výhradním rizikem uživatele, který je vyzván k použití všech možných opatření a nutných k doplnění rizikových faktorů uvedených výše.

Zabezpečení

Bohužel spolehlivost přenosu dat přes internet nemůže být 100% zaručena. Nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost a ochranu informací zasílaných uživatelem prostřednictvím internetu, veškeré informace, které nám byly zasílány, jsou na riziko uživatele. Nicméně veškeré informace, které dostáváme od našich uživatelů, jsou zachovány a používány v souladu s našimi ustanoveními o zachování důvěrnosti a způsobem, který chrání soukromí.

Ustanovení o důvěrnosti

Vaše soukromí a ochrana osobních údajů jsou pro nás životně důležité a my se zavazujeme chránit s náležitou pozorností a používáním. Zavazujeme se nezveřejňovat žádné informace, které od vás obdržíme od žádné třetí strany bez předchozího souhlasu, nebudeme prodávat ani pronajmout žádné informace, které obdržíte od vás. Abychom však mohli lépe vyhovět vašim potřebám, můžeme být povinni sdílet informace s našimi autorizovanými distributory, abychom usnadnili transakce, které byste s námi měli dělat.

Tyto informace můžeme také použít pro statistické nebo marketingové účely, abychom analyzovali a zpracovávali vaše preference a potřeby a abychom vás kontaktovali, aby vám poskytli další doplňující informace týkající se našich produktů a obsahu našich stránek. , Naše stránky mohou shromažďovat určité množství informací o použití, jako jsou odkazy a četnost návštěvníků našich stránek. Tyto informace můžeme používat pouze my jako celek, abychom nám umožnili zlepšit přístup, dostupnost, funkce a obsah našich stránek tak, aby byly atraktivnější a pravděpodobnější, že budou použity co nejvíce uživatelů.

Proto je pravděpodobné, že využijeme řadu technologií, které spravují statistické údaje a poskytují podrobnosti o počtu návštěvníků na našich stránkách, o původu těchto přístupů na naše stránky ao době návštěvy. Nepoužíváme technologie k shromažďování osobně identifikovatelných informací ani nepoužíváme přijaté údaje, které obsahují informace o osobě identifikovatelné pro jakýkoli účel.

Veškeré informace shromážděné prostřednictvím internetového připojení se považují za důvěrné. Nezahrnuje pouze údaje, které jste odeslali prostřednictvím internetového připojení, ale také informace o vašich individuálních návštěvách na jiných webech, stejně jako o jakýchkoli dalších žádostech, které nám můžete zaslat ohledně našich produktů.

DATA / OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Navzdory snahám jako trvalý přesné informace o aktuálních nabídkách na našich webových stránkách a umožňuje efektivní a spolehlivý provoz těchto stránek, nemůžeme zaručit, OR zavazujeme na přesnost a / nebo kvality A / NEBO VHODNOSTI AND / OR VČASNOST A / nebo dostupnosti a / nebo dostupnosti a / nebo úplnost a / nebo spolehlivost a / nebo správnost informací nebo jakékoli jejich části nebo výrobků nebo materiálů a / nebo služby nabízené na těchto stránkách (takto: „obsah“).

Nemůžeme zaručit, nebo zajistí, aby tyto stránky a / nebo jeho obsahu jsou nebo budou k dispozici kdykoliv a kdekoli. WE CAN také zajistit, aby vady nebo chyby budou opraveny, nebo že obsah neobsahuje viry nebo jiné škodlivé komponenty. Stejně jako Obsah je poskytován bez jakýchkoliv záruk, výslovných nebo předpokládaných SE USER nespoléhá na OBSAHU jak bylo popsáno výše. NABÍZÍME tyto stránky a její obsah jak je popsáno výše „AS“ bude uživatel používat vlastní riziko v rámci režimů použití.

Tungaloy, ZAMĚSTNANCI, DISTRIBUTOŘI, ŘEDITELÉ NEBO ZÁSTUPCI ODPOVĚDNI za případné chyby, opomenutí nebo zahrnutí jakéhokoliv materiálu v obsahu, v dodávkách nebo dodání nebo jakékoliv jiné formy ztráty nebo škoda, kterou tato bUĎ V definici (včetně jakéhokoli peněžitého ŠKODY, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, předvídatelný nepředvídatelné a / nebo exemplární) vyplývající z nebo připojené BE jiný způsob, jak tento web nebo JEHO OBSAH.

VÝSLOVNĚ VYLUČUJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, včetně záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro specifický účel a / ČI NEPORUŠOVÁNÍ o nabízených službách a / nebo obsah a / nebo jakýkoli jiný materiál propojené nebo mohou být spojeny s THIS SITE. TOTO PROHLÁŠENÍ určeny, zda údajný odpovědnost je založena na smlouvě, občanském právu, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jiném základě, i když je WELL Tungaloy A / nebo jejích dceřiných společností BYLI NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY NEBO ztráty.

USER výslovně souhlasí s tím, ŽE BEZ ZÁRUKY NENÍ výslovně uvedeno v této dohodě nelze požadovat, nebo může být považována za platnou. V ROZSAHU JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ různých druhů škod, maximální daňové povinnosti TUNGALOY OMEZUJE NA ODPOVĚDNOSTI stanovenou minimální AND / OR DOVOLENÝ V takovýchto legislativách. TO NESMÍ OTEVÍDAT OTEVŘENO.

ODŠKODNĚNÍ

V PŘÍPADĚ DALŠÍ ČINNOSTI NEBO ZNEUŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY PŘI POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A / ALEBO MATERIÁLŮ A INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH A DISTRIBUTOŘENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM PROSTŘEDNICTVÍM TĚMITO STRÁNKÁM, MUSÍ POUŽÍVAT SPOLEČNOST TUNGALOY A JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A OBLASTI , ŘEDITELŮ, DISTRIBUTORŮ, ZÁSTUPCŮ A ZAMĚSTNANCŮ, A JEJÍ VÝHODY ZE JAKÝCHKOLIV ZPŮSOBŮ, ODPOVĚDNOSTI NEBO ŽÁDOSTI, VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH VÝHOD. BEZ ODVÁDĚNÍ POVINNOSTI UŽIVATELE ODPOVĚDNOST A / NEBO ODPOVĚDNOST TUNGALOY PRO PORUŠENÍ TÝCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ VYHRADUJEME PRÁVO VYNALOVAT ABSOLUTNÍ OVLÁDÁNÍ PROTI OBRANĚ A ON VŠECHNY KOMPONENTY TÝKAJÍCÍ SE NÁHRADY POUŽÍVATELEM, V NICHŽ UŽIVATEL SMLUVNÍ SMLUVNÍ SMLUVNÍ SPOLUPRÁCE S TUNGALYOEM A VYKONÁVAJÍ V SOULADU S PRÁVNÍMI SLUŽBAMI TUNGALOYE PŘIPOJENÍM JEJÍ OBRÁZEK.

Volba práva a soudu

Tyto podmínky použití se řídí podle francouzských zákonů. Uživatel bere na vědomí, že jediným jurisdikce pro jakýkoli nárok nebo akce vyplývající z těchto podmínek použití nebo místa lze provést pouze u příslušného obchodního soudu ve Versailles. Kromě toho, uživatel výslovně uznává legitimitu příslušnost soudu pro účely rozhodčího řízení jakéhokoli nároku nebo akce.

Fauly, zneužití a narušení

Uživatel je odpovědný za jakékoliv provinění a / nebo prvek umístěn na webu nebo procházející skrz něj, nebude používat tyto stránky a / nebo služby jsou k dispozici na této webové stránce poskytnout příspěvek, distribuovat, propojovat kde nabídnout obsah nebo materiál, který může (i) porušují zákon, nařízení, smlouvy, nebo vzorec chování vztahující se na on-line uživatelů chování a internetu; a / nebo (ii) za nezákonné, false, false, neúplné, zdraví škodlivý, zastrašující stalker, urážlivé, nevhodné, urážlivé, obscénní, pornografické, urážlivé nebo neuctivé soukromí druhých; a / nebo (iii) porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná práva třetích osob; a / nebo (iv) obsahují viry nebo jiné soubory nebo programy, které mohou narušit, poškození, narušení nebo omezení funkčnosti některé nebo všechny z této webové stránky a / nebo jakékoli zařízení nebo softwaru; a / nebo (v) pro přerušení, nebo zasahovat do provozu z místa; (Vi) používat neoprávněnými osobami v některých cílů, zda, které nesplňují podmínky použití.

Přijetí objednávek a podpisů Obsah a služby dostupné na těchto stránkách jsou nabízeny za podmínek prodeje a v souladu se Smluvními podmínkami. Veškeré objednávky podané elektronickou a / nebo přenášené uživatelem nebo prostřednictvím této webové stránky na jméno uživatele, pokud byly přijaty a schváleny Tungaloy, mají hodnotu přijetí nabídky ze strany uživatele. Vyhrazujeme si právo kontaktovat uživatele e-mailem, telefonicky, poštou nebo jakýmkoli jiným způsobem, aby byla zajištěna jeho totožnost, aby objasnila požadovaný příkaz, aby diskutovali všechny úvěrové podmínky a platby pro ověření požadovanou doručovací adresu a podmínky doručení a pro jiné účely související s objednávkou uživatele. Uživatel výslovně souhlasí s tím, dosažení dohody o koupi a / nebo poskytování služeb mezi právně závazné a Tungaloy k doručení, nebo příkazů uživatele, za předpokladu, že budeme akceptovat a schválit tento confirmions nebo tyto příkazy vydáním Potvrzení objednávky s číslem odkazujícím na číslo objednávky. Pokud se potvrzení objednávky týká pouze části objednávky, dohoda mezi stranami se týká pouze části objednávky, kterou jsme přijali a schválili. Můžeme odmítnout nebo schválit jakoukoli objednávku, ať už vcelku nebo částečně, bez jakýchkoliv závazků zdůvodnit naše rozhodnutí. Pokud se rozhodneme schválit pouze část objednávky, uživatel není oprávněn k vydání protesty a / nebo požadavku, nemůže požadovat žádnou náhradu za součást objednávka nebyla schválena. Uživatel výslovně zříká předem každé tvrzení, které příkazy, které uživatel obdrží, a potvrdil nám nepředstavuje nabídku učiněnou uživateli naší pozornosti, nebo žádná dohoda byla ratifikována mezi uživatel a Tungaloy, mimo jiné kvůli nedostatku podpisu a / nebo neoznámení souhlasu.

Dělitelnost a integrace

Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi uživatelem a společností Tungaloy týkající se této stránky a veškerého obsahu, jak je definováno výše. Veškeré jeho smluvní podmínky nahrazují všechny předchozí dohody, prohlášení a návrhy (ústní, písemné, elektronické nebo jiné) mezi uživatelem a společností Tungaloy.

Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo jinak nevykonatelné, zcela nebo zčásti, musí být toto ustanovení vykládáno, aplikuje a také respekt takovým způsobem, který respektuje právo a skutečné záměry vyjádřené v Současné podmínky použití. Všechna ostatní ustanovení zůstávají plně účinná.

Ukončení

Tungaloy si vyhrazuje právo dle svého uvážení ukončit a / nebo jinak omezit přístup ke všem nebo části této webové stránky a / nebo jeho obsahu, s nebo bez předchozího upozornění.© All Rights Reserved [February 2012]